Nytts Integritetspolicy

När du besöker vår webbplats kan vi komma att samla in dina personuppgifter, beroende på vad du gör på webbplatsen. Syftet med denna policy är att informera dig om hur vi samlar in, använder och skyddar sina uppgifter när vi samlar in dem.

Personuppgifter

Med personuppgifter innefattas all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Vad som är viktigt med uppgifen är om den enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan knytas till en person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress, men utöver dessa räknas även till exempel bilder på en individ eller ljudinspelningar av en individ .

Vilken information om dig samlar vi in?

För besökare av vår hemsida

Denna hemsida använder sig av ett verktyg som heter Google Analytics. Det används med syftet att ge oss en bättre inblick i hur ni använder vår hemsida, exempelvis vilka blogginlägg som läses mest eller vilka sidor som besöks mest. För att särskilja besökare så tar verktyget in er IP-adress. Denna IP-adress krypteras sedan innan den skickas till oss vilket betyder att vi inte kan se era IP-adresser. Detta innebär att vi inte får in någon information som kan kopplas till dig eller någon annan.

Sparad information: IP-adress.

Syfte: Förbättra användbarheten och upplevelsen på vår webbplats.

För att stänga av cookies kan ni gå in på någon av länkarna nedan:

För följare av vårt nyhetsbrev

Om ni väljer att följa oss och få vårt nyhetsbrev utskickat till er så sparar vi den e-postadress, samt det namn ni skriver in.

Sparad information: Förnamn, efternamn, och e-postadress

Syfte: Kunna skicka ut våra nyhetsbrev

Samtycke.

Genom att du använder dig av denna webbplats, fortsätter att använda våra tjänster eller kontaktar oss via någon annan kanal godkänner du att du har läst denna integritetspolicy och samtycker till att dina uppgifter behandlas på det sätt som står beskrivet i policyn. Notera att ändringar kan komma att göras i policyn och att du därför bör, med jämna mellanrum, läsa igenom den för att försäkra dig om att du godkänner eventuella förändringar.

Behandling av personuppgifter.

Vi strävar efter att minimera den totala mängd uppgifter vi sparar i vårt arbete och i vår organisation. Vi gör därför regelbundna gallringar av information för att säkerställa att vi inte sparar personuppgifter som saknar något syfte eller värde för oss i vårt arbete. Vi har även rutiner för att säkerställa att uppgifterna vi tar in inte sparas på fler platser än vad som är nödvändigt.

Säkerhet.

Vi är måna om att dina personuppgifter behandlas så säkert som möjligt. För att försäkra oss om att ingen otillåten kommer åt dina uppgifter använder vi oss av passande och rimliga säkerhetsåtgärder. Detta innefattar fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Utsträckningen av skyddet är beroende på mängden information och hur känslig den är.

Dina rättigheter.

  • Rätt till information: Du har rätt att få en kopia av den information vi sparar om dig utskickad kostnadsfritt.
  • Rättning av felaktiga uppgifter: Om du märker att informationen som vi har på dig inte stämmer har du rätt att be oss uppdatera och korrigera informationen.
  • Radering av uppgifter: Du kan kräva att vi raderar information som vi har om dig, förutsatt att vi inte har något lagligt krav att behålla denna information.
  • Dataportabilitet: Du har i vissa fall rätt att be oss om att vi skickar över den information vi samlar till en annan organisation.
  • Dra tillbaka samtycke: Du har alltid rätt att dra tillbaka ett samtycke du gett till oss.
  • Klagomål: Du har rätt att skicka in klagomål till oss om du upplever att vårt arbete inte stämmer överens med denna integritetspolicy och/eller gällande dataskyddsförordningen.

Kontakt.

Om du har några funderingar över vår integritetspolicy, misstänker att det kan ha skett ett brott, eller har någon annan fundering eller vill nyttja någon av dina rättigheter så får du gärna kontakta oss via mail.

info@nytt-tech.com

Nytt AB.

Datum för publicering: 2023-06-12

Uppdaterad: 2023-06-12